Velkommen

Vår rytme

Kalender

Det sansende vesen

Kontakt

Bilder

Steinerbarnehagen i Ila - der barn får være barn

Steinerbarnehagen i Ila holder til i et gammelt restaurert tømmerhus ombygd til barnehage i 1984. Barnehagen har to avdelinger. Utelekeplassen vår er et hjørne av skolegården med sandkasse og lekehus som danner et trygt tun rundt plattingen vår. Her spiser vi ute i godt og lagelig vær - ellers er hele skolegården også vår lekeplass. Åpningstiden er fra 07.30- 16.30. Vi følger skoleruta til Steinerskolen i trondheim, med noen unntak.

Pedagogikken bygger på antroposofien, visdom om mennesket, som ble grunnlagt av Rudolf Steiner som en filosofisk idé. Vi ser på barnet som et rytmisk, etterlignende og sansende vesen. Det tas hensyn til dette når vi former omgivelsene rundt barnet. Vi legger stor vekt på frileken, hvor barna ut fra seg selv skaper sin egen lek uten at voksne styrer dem.

Å oppdra til frihet innebærer en stor del kunnskap om barnets vesen og alderstypiske trekk. Barnet er ikke en liten voksen, men et unikt menneske på sin utviklingsvei med ulike egenskaper, muligheter og begrensninger. I de første årene av sine liv trenger barn hjelp til å lære å ta i bruk de egenskaper som særtegner det å være menneske.

Kom på besøk til oss. Vi ønsker alle velkommen. Ring og avtal med styrer Cicilie Sand Aspen, telefon 90076671.